Activiteiten vervolg

Ik had beloofd hier een verhaaltje te schrijven over mijn afgelopen sollicitaties en de beweegredenen waardoor ik nét niet de baan heb gekregen die ik wel graag wilde. Maar ik heb toch besloten dit niet te doen en mij met deze blog toch te richten op het schrijven van artikelen, methodes en andere zaken. Voor alsnog – voor de geïnteresseerden – heb ik een aantal pijlers uitstaan, waar hopelijk kansen uit voortvloeien. Dit wacht ik gewoon rustig af tijdens het rondkijken.

Enige tijd terug heb ik via mijn twitter account laten weten dat ik bezig was met het schrijven en uitdenken van de SLE-methode. In het kort wil ik hier wel alvast op ingaan.

SLE staat voor “Structured Learning Effect” en heeft globaal gezegd te maken met op welke manier men zich een applicatie eigen kan maken binnen twee weken. Dit eigen maken houdt niet in, dat men alles weet van de hoed en de rand, maar dat men in ieder geval de gedachte achter de applicatie, de applicatie zelf in hoofdlijnen en gedeeltelijk in details beheerst. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is niet de kwantiteit (binnen twee weken onder de knie), maar de kwaliteit (zo goed mogelijk de applicatie beheersen binnen een bepaalde termijn).

Wanneer men namelijk voor een organisatie werkt waar men vrij snel ingezet moet worden op een support afdeling of als functioneel applicatie beheer voor een bepaald stuk software, dan is het van belang dat men reeds in een vroeg stadium adequat en correct eventuele issues of beheer-situaties op kan pakken.

Uiteraard is de genoemde twee weken hierin een richtlijn en geen must. En uiteraard is deze methode niet bedoeld om er altijd vanuit te gaan dat men een aantal weken nodig heeft en dat men niet direct kan meedraaien.

De methode is bedoeld dat men op een gestructureerde manier een stuk software leert kennen, gebruiken, toepassen en ondersteunen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


8 − = vier