SLE methode toe te passen in applicaties

Wat is SLE:

SLE staat voor “Structured Learning Effect” voor Functioneel beheer. Deze methodiek is een gestructureerde methode waarmee applicatiebeheerders een applicatie snel kunnen doorgronden en leren op hoofdniveau. Het is niet dé methode. Elk persoon heeft zijn eigen ideeën en structuren bij het doorgronden of leren kennen van een applicatie. SLE kan echter wel een handreiking of een hulpmiddel zijn.

In eerste instantie is SLE bedoeld voor die medewerkers die direct aan de functie vervulling moeten/kunnen beginnen zonder dat daar een training van de applicatie tegenover staat. Daarnaast is een training vaak algemeen en richt zich – in het geval van een applicatie (bijvoorbeeld ERP) – meer op de processen en daarbinnen hoe deze uit te voeren/gebruiken binnen de applicatie, dan op de technische beheerders kant van de applicatie.

Wanneer SLE te gebruiken:

SLE kan gebruikt worden door medewerkers die binnen een organisatie nieuw beginnen en zich het applicatiebeheer voor diverse applicaties eigen moeten maken. SLE richt zich vervolgens niet op de applicaties als zodanig, maar meer op de structuur eromheen.

Ook voor freelancers kan SLE interessant zijn. Op het moment dat een freelancer bij een organisatie aan de slag moet om bijvoorbeeld functioneel applicatiebeheer of servicegericht bezig te gaan, kan SLE een goede methode zijn zich de stof (lees: applicatie) eigen te maken en op zodanige wijze dat men al binnen twee weken gebruikers of klanten van de opdrachtgever op een goede manier kan helpen.

 Globale opzet SLE-methode:

Het doel van SLE is om binnen 2 weken een applicatie zodanig te kennen dat men de (functioneel) applicatie beheerders rol en functie kan vervullen. In deze alinea wordt een grove schatting van tijdsduur bij de betreffende activiteiten gezet. Dit is een richtlijn.

De volgende SLE-activiteiten zijn dan ook de belangrijkste om uit te voeren:

 • Achtergrond applicatie (week 1)
  Allereerst is het van belang om te begrijpen wat de applicatie doet, welke markt ermee aangesproken wordt, welke (soort) gebruikers er gebruik van maken. Dit om de achtergrond van de applicatie te leren kennen. Belangrijk is dan ook om met de programmeurs, consultants en (interne) gebruikers contact te hebben voor de technische achtergrond van de applicatie.
 • Menu structuur (week 1)
  Om SLE goed te gebruiken is het van belang om van de betreffende applicatie eerst een gedetailleerd overzicht te maken van de menu structuur. Dit overzicht is de eerste stap om de applicatie uiteindelijk goed te leren kennen. Immers alle menu items en knoppen worden hierin weergegeven, waarmee op een snelle en eenvoudige manier items teruggevonden kunnen worden.
  Op deze wijze leert men ook al snel een quickscan van de applitie te maken en komt men snel achter waar welke menu-items zitten
  Het klinkt misschien vreemd, maar dit kan uiteraard ook bij (nieuwe) MS-Office applicaties gebruikt worden. Op den duur leert men overigens dat nagenoeg elke MS-Office applicatie op dezelfde wijze is opgebouwd.
 • Functionaliteit / datamodel (week 2)
  Wanneer het overzicht gereed is, is het tijd om een data model te maken van de applicatie. Op deze wijze wordt al vrij snel duidelijk welke effecten er op treden op het moment dat een menu optie gebruikt wordt.
  Het datamodel kan het beste via de daadwerkelijke database gemaakt of geraadpleegd worden. Soms zijn er geen datamodellen en dan kan men via de tabellen en de bijbehorende keys/foreign keys e.d. erachter komen bij welk menu de tabel behoort. Het spreekt voor zich dat hier vervolgens een overzicht van gemaakt moet worden. Via dit overzicht kan vervolgens bekeken worden waar de raakvlakken zitten
 • Case (week 2)
  Wanneer de grove menuopbouw en achtergrond bekend is, dient er een case gemaakt te worden, rekening houdend met de mogelijkheden van de applicatie. Het is van belang om weer met de consultants, programmeurs en/of gebruikers contact te hebben om op die wijze een goede case samen te kunnen stellen die alle onderdelen van de applicatie raakt.
  Beter is zelfs nog om meerdere cases te bedenken zodat ook diverse situaties, die eventueel mogelijk zijn binnen de applicatie, nagespeeld kunnen worden.

Wilt u meer informatie of een workshop hoe deze methode toegepast kan worden?

Kijk op mijn website www.tjsmid.nl en neem contact op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


acht − 4 =