Peuterspeelzaal versus Kinderdagverblijf

Vanwege mijn werkzaamheden, zowel nu als in het verleden, hou ik graag alle ontwikkelingen en projecten bij die uitgevoerd worden met betrekking tot de kinderopvang. Mijn vrouw is peuterspeelzaal leidster bij een gerenommeerde peuterspeelzaal te Hengelo. Deze peuterspeelzaal valt onder de Stichting Spring. (voor meer informatie zie www.springhengelo.nl). Het afgelopen jaar heeft Stichting Spring een samenwerkingsverband als pilot gehad met KOE (Kinder Opvang Esrein).

Het Samenwerkingsverband:
De pilot richt zich op de samenwerking tussen de kinderdagverblijven van KOE en de peuterspeelzalen van Stichting Spring. Waarbij één van de uitgangspunten is dat men elkaars ontwikkeling van de VVE-methode gaat toepassen en gebruiken.

Pilot:
De peuterspeelzaal waar mijn vrouw werkzaam bij is ligt, net zoals het kinderdagverblijf dat onderdeel uit maakt van de pilot, in een achterstandswijk. Dit houdt in dat er veel (taal)achterstand is bij de peuters die de peuterspeelzaal en de kinderen die het kinderdagverblijf bezoeken. In het kader hiervan is de pilot gestart om deze twee samen te brengen en de kinderen van het kinderdagverblijf te laten deelnemen aan de ontwikkelmethodes die gehanteerd worden op de peuterspeelzaal.

Dagindeling:
Elke dag worden er een aantal kinderen van het kinderdagverblijf gehaald door de peuterspeelzaal leidsters. Deze kinderen beginnen op het kinderdagverblijf vaak al vroeg (vanaf 7.00 uur) en worden dan rond kwart over acht gehaald. Om half negen “begint” de peuterspeelzaal en de kinderen van het kinderdagverblijf nemen deel aan de tijd dat de peuterspeelzaal de activiteiten uitvoert. Om half twaalf worden de kinderen weer opgehaald door de kinderdagverblijf leidsters om weer terug te keren naar het kinderdagverblijf.

Een vrij intensieve dag voor de kinderen, waarbij ze kennis maken met de vele facetten van diverse ontwikkelingen.

Peuterspeelzaal versus Kinderdagverblijf:
Voordelen:
Het voordeel van dit samenwerkingsverband is dat vanuit de peuterspeelzaal geadviseerd kan worden aan het kinderdagverblijf hoe de VVE methode op een juiste manier toe te passen met betrekking tot in ieder geval de peuters. Vanuit het kinderdagverblijf kan worden aangetoond dat het hebben van een huiselijke sfeer en het veelal hebben van de broertjes/zusjes van de peuters een bijdrage levert aan bepaalde ontwikkelingen.

Tevens het kijken in elkaars keuken is een uitzonderlijke manier om elkaar op de hoogte te brengen en ideeën mee te nemen voor het toepassen van bepaalde ontwikkelingsmethodieken.

Nadeel:
De kinderen krijgen veel leidsters te zien, terwijl zowel vanuit het peuterspeelzaal oogpunt als vanuit het kinderdagverblijf oogpunt veelal geadviseerd wordt zoveel mogelijk dezelfde gezichten te zien, dit bevordert uiteraard de structuur die de kinderen zo nodig hebben. Ondanks dat het elke dag dezelfde leidsters zijn, zien de kinderen natuurlijk wel gemiddeld vijf gezichten. In plaats van de gebruikelijke twee of drie!

Ervaringen:
De ervaringen over het samenwerkingsverband zijn positief. Onlangs heeft mijn vrouw het verzoek gekregen om een periode te werken in het kinderdagverblijf, en de leidster van het kinderdagverblijf neemt dan de plaats in van mijn vrouw op de peuterspeelzaal. De ervaringen die zij beiden hiermee hebben opgedaan hebben ze meegenomen naar elkaars werkgebied. Hieruit komt in ieder geval dat het op de peuterspeelzaal een stuk gestructureerder en rustiger aan toegaat dan binnen het kinderdagverblijf. Op het kinderdagverblijf was niet echt een vast “schema” voor wat betreft het dagdeel. Dit in tegenstelling tot de peuterspeelzaal. Ook de aanpak richting de kinderen was meer gericht om de kinderen bezig te houden dan de kinderen zelf gericht een activiteit te laten uitvoeren.

Hierbij moet ik wel de kanttekening maken dat Stichting Spring al sinds jaar en dag gebruik, maakt van VVE methodes en dat de genoemde kinderdagverblijven dit pas sinds een jaar toepassen.

Conclusie:
Vanuit de overheid is al meerdere malen aangegeven dat “Het niveau van peuterspeelzalen gelijk getrokken moet worden aan kinderdagverblijven”. Met deze stelling ben ik het in zoverre eens, dat toen ik implementaties van een kindregistratiesysteem in het Westen van het land deed, bleek dat de peuterspeelzalen daar inderdaad achtergebleven zijn mbt de ontwikkeling. Echter uit bovengenoemd voorbeeld blijken ook tegengestelde verhalen.

Mijn idee is om de stelling te veralgemeniseren naar “Het niveau van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven moeten aan elkaar worden gelijkgetrokken”.
Hiermee haal je de negatieve angel ten opzichte van de peuterspeelzalen weg en voeg je ook geen negatieve angel ten opzichte van de kinderdagverblijven toe, maar geef je aan dat het algemene niveau wellicht een stapje hoger kan! (uiteraard alleen daar, waar nodig).

Even nog een eigen opmerking:
Wat mij trouwens opvalt, nu ik applicatiebeheerder bij Catalpa ben en zie wat Locatiemanagers moeten doen bij de kinderdagverblijf locaties van Catalpa, is dat mijn vrouw een peuterspeelzaalleidster is die feitelijk locatiemanager kan zijn – gezien de werkzaamheden, contacten, coördinaties e.d. – . Jammer dat ze niet met locatiemanagers werken bij Stichting Spring 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


acht + 4 =