Opdrachten verricht ik bij Buronova

Buronova is een organisatie die consultancy, advies en ondersteuning biedt in het (hoger) onderwijs.

Universiteit van Amsterdam / Hogeschool van Amsterdam (via Buronova)

Bekijk foto 1 van Hogehilweg 21Aangesloten bij het project voor de migratie van de vorige toetsapplicatie naar de nieuwe toetsapplicatie (Ans) adivseer ik het project en de functioneel beheerders. Daarnaast coördineer ik deelprojecten welke onderdelen zijn van het hoofdproject.

Technische Universiteit Delft (TU Delft) (via Buronova).

In eerste instantie ben ik begonnen bij de TU Delft met het aanvullen van het digitale toets functioneel beheer team. Voor het team was het nodig om een aantal goede stappen te zetten tot het goed kunnen uitvoeren van het functioneel beheer. Zoals maken van templates en het opzetten van een kanban board.

Vervolgens ben ik ingezet als functioneel beheer voor het EWP project (Erasmus without Papers). Voor het verder inrichten van het studievolgsysteem, het beheren van de processen en het coördineren van de werkzaamheden die binnen het project vallen en behoren bij de taken van de functioneel beheerder

Tot slot neem ik deel in het project als adviseur voor functioneel beheer met betrekking tot de universiteitsbreed uit te rollen toets applicatie Grasple. Deze appllicatie wordt bij een aantal opleidingen van 1 faculteit veelvuldig gebruikt. Het project dient zorg te dragen voor volledige uitrol. Ik zorg ervoor dat de processen zoveel mogelijk gestroomlijnd worden en blijven.

Hogeschool TIO (via Buronova)

Omdat deze instelling op een oudere versie van Blackboard zit is mij gevraagd de
instelling te begeleiden bij het migreren naar de laatste release van Blackboard.logo_university_liggend_fc
Dankzij een gestructureerde, planmatige aanpak en strakke planning kan deze migratie binnen vier maanden uitgevoerd worden. Daarnaast wordt gezorgd dat er documentatie, advies en handvatten zodanig klaar liggen dat Functioneel Beheer uiteindelijk zelf een eventuele migratie kan uitvoeren indien nodig.

Technische Universiteit Eindhoven (via Buronova)

MetaForum TUe 23 augustus 2012 gezien vanaf het bassinBinnen het project digitaal toetsen zorg ik voor de implementatie en het in beheer nemen van het functioneel beheer.

Het maken van functionele omschrijvingen,  uitdenken en beschrijven van incidentprocessenen het nadenken en inrichten van de applicatie in samenspraak met de projectleden en leverancier.

Daarnaast nog het overnemen van het project rondom de evaluatiesoftware EvaSys en de speciaal voor de TUe ontwikkelde EvaSys Survey Portal.

Voor beide applicaties zijn een Functioneel Beheer document geschreven wat een beschrijvende versie is van een ‘in beheername’-checklist.

Universiteit Utrecht (via Buronova)

uu_bestuursgebouw
flat voor studenten

Voor de Universiteit Utrecht verricht ik adviserende werkzaamheden als Functioneel Beheerder. Hiermee ondersteun ik de Functioneel Beheerders bij het beheren, in beheer nemen, implementaties en testen voor de diverse appicaties (waaronder: ELO (Blackboard, Moodle (LifeLong Learning Platform)) en digitaal toetsen (remindo).

Daarnaast adviseer ik de functioneel beheerders over het toepassen en gebruik van de applicatie Ik begeleid (nieuwe) medewerkers bij het toepassen van functioneel beheer.