Algemeen

Voor Buronova verricht ik consultancy en voer ik diverse  opdrachten uit met betrekking tot advies en ondersteuning bij (hoger) onderwijsinstellingen.

Buronova is een organisatie gespecialiseerd binnen het onderwijs

Hogeschool TIO (via Buronova)

Omdat deze instelling op een oudere versie van Blackboard zit is mij gevraagd de
instelling te begeleiden bij het migreren naar de laatste release van Blackboard.logo_university_liggend_fc
Dankzij een gestructureerde, planmatige aanpak en strakke planning kan deze migratie binnen vier maanden uitgevoerd worden. Daarnaast wordt gezorgd dat er documentatie, advies en handvatten zodanig klaar liggen dat Functioneel Beheer uiteindelijk zelf een eventuele migratie kan uitvoeren indien nodig.

MetaForum TUe 23 augustus 2012 gezien vanaf het bassinTechnische Universiteit Eindhoven (via Buronova)

Binnen het project digitaal toetsen zorg ik voor de implementatie en het in beheer nemen van het functioneel beheer.

Het maken van functionele omschrijvingen,  uitdenken en beschrijven van incidentprocessenen het nadenken en inrichten van de applicatie in samenspraak met de projectleden en leverancier.

Daarnaast nog het overnemen van het project rondom de evaluatiesoftware EvaSys en de speciaal voor de TUe ontwikkelde EvaSys Survey Portal.

Voor beide applicaties zijn een Functioneel Beheer document geschreven wat een beschrijvende versie is van een ‘in beheername’-checklist.

Universiteit Utrecht (via Buronova)

uu_bestuursgebouw
flat voor studenten

Voor de Universiteit Utrecht verricht ik adviserende werkzaamheden als Functioneel Beheerder. Hiermee ondersteun ik de Functioneel Beheerders bij het beheren, in beheer nemen, implementaties en testen voor de diverse appicaties (waaronder: ELO (Blackboard, Moodle (LifeLong Learning Platform)) en digitaal toetsen (remindo).