Werkzaamheden tijdens komkommertijd

Onlangs is mijn contract bij Catalpa Services, onderdeel van de Estro groep, verlengd!

Mijn leuke, uitdagende werkzaamheden bij deze organisatie mag ik blijven uitvoeren. Nu het vakantijd is worden mijn werkzaamheden feiteljk alleen maar meer. Mijn collega’s die normaliter applicatiebeheer doen voor een tweetal andere pakketten zijn met vakantie. dus vanaf aankomende maandag mag ik beheer doen over drie applicaties.

* Kocon (kindregistratie en plannings systeem)
* Profit (ERP systeem)
* Mendix (Workflowmanagement cloud – applicatie)

Over komkommertijd gesproken, kom ik bij de vraag:
“Hoe strak hanteer  jij je werkzaamheden of afspraken hierover tijdens komkommertijd?”

Er zijn mijn inziens een aantal mogelijkheden:

1) afspraken houden zoals ze zijn

2) afwijken

1 afspraken h9uden zoals ze zijn:
Binnen het werkgebied waarin ik mij bevindt zijn er duidelijk afspraken over wie een bepaalde taak doet en dan bedoel ik hier niet alleen op medewerkersvlak, maar ook op afdelingsvlak.

Het kan zomaar zijn dat een andere afdeling een beroep op je doet om even mee te helpen met een bepaalde klus, of het uitzoeken van bepaalde zaken. De tendens is om dit niet te doen en vast te houden aan je eigen taken.

2. afwijken
Ondanks de afspraken die er gelden op de werkvloer zou het handig zijn om tijdens vakantieweken elkaar een handje te helpen. Immers sommige afdelingen komen handen te kort gedurende deze periode en dan is het niet handig wanneer men hulp inroept van een andere afdeling om te schermen met de afspraken. Het afwijken en meehelpen is van tijdige aard en alleen bedoeld tijdens deze periode.

Voor beide valt iets te zeggen. Zelf ben ik meer van het principe dat de gebruiker (en uiteindelijke klant) altijd geholpen moet worden en als daar hulp van andere mensen – die toevallig op andere afdelingen werken – voor nodig is, dan zij het zo.

Als bedrijf of organisatie ben je met zijn allen verantwoordelijk voor het slagen van het bedrijf of de organisatie.
Uiteraard moeten functies, rollen, taken omkaderd worden, maar dat neemt niet weg dat men ook naast vakantieperiodes zich niet altijd aan de geldende afspraken moet houden.

De uiteindelijke gebruiker is daarmee niet geholpen.

Kom ik terug bij de oorspronkelijk vraag:

“Hoe strak hanteer  jij je werkzaamheden of afspraken hierover tijdens komkommertijd?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


3 + zeven =